číslo 2/2007

skipmenu

tomenu

 

Pôvodné práce

Petráš, R., Mecko, J., Nociar, V.: Modely kvality surového dreva stromov topoľových klonov abstrakt [celý text]

Podrázský, V., Remeš, J.: Humus form status in Close-to nature forest parts comparing to afforested agriculture lands [celý text]

Kohán, Š.: Niektoré výsledky hodnotenia rastu a objemovej produkcie agáta bieleho (Robinia pseudoacacia L.) pri rozličných spôsoboch pestovania v oblasti Východoslovenskej nížiny [celý text]

Marušák, R.: Alternative harvest scheduling for final cut with respect to silvicultural requirements [celý text]

 
Referáty

Štefančík, I.: Klimatická zmena a lesné ekosystémy. I. Dôsledky a dopad na lesné ekosystémy [celý text]

Zaušková, Ľ.: Hospodársko-úpravnícke plánovanie v kontexte Európskeho dohovoru o krajine [celý text]

 
Správy

Sušková, M.: Medzinárodný seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007“ [celý text]

Kunca, A.: Medzinárodný seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007“ [celý text]

 
Recenzie

Paulenka, J.: Konôpka, J., Hell, P., Kaštier, P., Bučko, J., Slamečka, J. – Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri [celý text]

Konôpka, J.: Lasy i leśnictvo krajów Unii Europejskiej. Forests and Forestry in European Union Countries [celý text]

Konôpka, B.: Journal of Forest Research (Žurnál lesníckeho výskumu) ročník 12, číslo 2 – tematicky zamerané na „Vývoj a funkcie koreňov lesných drevín“ [celý text]

Konôpka, J.: Ministerstvo pôdohospodárstva USA: Základné vyhliadky poľnohospodárstva do roku 2015 z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva USA [celý text]

 
Kronika
 
Midriak, R.: Jubilant prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. [celý text]
NSRV ARVI NSRV
tomenu