číslo 3/2007

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch., Raši, R.: Poškodenie lesných porastov snehom v závislosti od nadmorskej výšky v oblasti Oravy, Pohronia a Kysúc [Damage to forest stands by snow with regard to the altitute in Orava, Pohronie and Kysuce region] [celý text]

Koreň, M., ml., Koreň, M., st., Štiffel, M.: Porovnanie zastúpenia lesov v chránených územiach vybraných štátov Európy [Comparison of forests distribution on protected territories of some European countries] [celý text]

Konôpka, B.: Potenciálne riziká vplyvu klimatickej zmeny na les; hypotézy, výskum a perspektívy [Potential risks of climate change effect on forest; hypothesis, research and prospects] [celý text]

Podrázský, V.: Effects of the Wild Cherry (Cerasus avium [L.] Moench) on the humus forms in the mixed stand [Vliv třešně ptačí (Cerasus avium [L.] Moench) na stav humusových forem ve smíšeném porostu] [celý text]

 
 
Referáty – Discussion papers

Štefančík, I.: Klimatická zmena a lesné ekosystémy. II. Opatrenia na zmiernenie dopadu klimatickej zmeny Climate change and forest ecosystems. II. Mitigation measures of climate change impact [celý text]

Koreň, M., Tuček, J., Čerman, P.: Hyperspektrálne letecké záznamy a ich využitie v lesníctve [Hyperspectral aerial photos and their utilization in forestry] [celý text]

 

Správy – Reports

Konôpka, J.: 24. medzinárodný filmový festival AGROFILM. Medzinárodné sympózium: Lesy – národné bohatstvo a zdroj ekosuroviny [celý text]

 
Recenzie – Reviews

Škvarenina, J.: H. J. Fiedler a R. Šály – Soil and Landscape, Boden und Landschaft, Pôda a krajina. Dictionary, Wörterbuch, Slovník [celý text]

Bublinec, E.: P. Veen, I. Raev (ed) – Devstveni gori v Bulgaria [celý text]

 
Kronika – Chronicle

Varínsky, J.: doc. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. – osemdesiatročný [celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu