číslo 3/2008

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Konôpka, J., Konôpka, B.: Koncept stratégie ochrany lesa proti hlavným druhom abiotických škodlivých činiteľov [Concept of strategy of forest protection against main kinds of abiotic injurious agents] [celý text]

Vladovič, J., Máliš, F., Merganič, J.: Poznatky z výskumu diverzity a dynamiky lesných ekosystémov na báze lesníckej typológie [Knowledge from the research on diversity and dynamics of forest ecosystems on the basis of forestry typology] [celý text]

Zúbrik, M., Raši, R., Vakula, J., Varínsky, J., Nikolov, Ch., Novotný, J.: Bark beetle (Ips typographus L., Pityogenes chalcographus L., Col.: Scolytidae) pheromone traps spatial distribution optimisation in central Slovakian mountains [Optimalizácia priestorového rozmiestnenia feromónových lapačov na podkôrny hmyz (Ips typographus L., Pityogenes chalcographus L., Col.: Scolytidae) v pohoriach centrálnej časti Slovenska] [celý text]

Machanská, E.: Zdroj reprodukčného materiálu borovice čiernej Pinus nigra Arn. semenný sad Čereš z pohľadu reprodukčnej fenológie [Source of reproductive material of Austrian pine Pinus nigra Arn., Seed orchard Čereš from the viewpoint of reproduction phenology] [celý text]

Hnilica, R.: Inovácia stavebnicového lanového systému „SLS“ adaptovaného na lesnícky kolesový traktor LKT 82 C [Inovation of aggregate cable system “SLS“ adapted to forestry wheeled tractor LKT 82C] [celý text]

 
Referáty – Discussion paper

Horák, J., Nakládal, O.: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část I. Obecné poznatky a hlavní zástupci potenciálních predátorů [Beetles associated with trees and predation between them: Part I. General knowledge and major representatives of potential predators] [celý text]

 
Správy – Reports

Bortelová, K.: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia [Forests and Forestry – Risks, Challenges, Solutions] [celý text]

Sarvaš, M.: 30 rokov celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve na Slovensku [celý text]

Kunca, A., Zúbrik, M.: Medzinárodný IUFRO míting o ochrane lesa v Tatrách [celý text]

 
Recenzie – Reviews

Liška, J., Soukup, F.: M. Zúbrik, A. Kunca, J. Novotný – Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín [celý text]

Dezorzo, M.: C. Greguš – Hospodárske spôsoby v dlhodobom rozvoji lesného hospodárstva na Slovensku [celý text]

 
Kronika – Chronicle

Konôpka, J.: Životné jubileum Ing. Vladimíra Krečmera, CSc. [celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu