číslo 2/2009

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Herich I.: Hodnotenie stavu a vývoja lesov na výberovom súbore lesných hospodárskych plánov v SR [Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia] [celý text]
Barta M.: Nové fakty o rozšírení a hostiteľské spektrum invazívneho nearktického škodcu koniferov Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) na juhozápade Slovenska [New facts about distribution and host spectrum of the invasive Nearctic conifer pest, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in south-western Slovakia] [celý text]
Bucha T., Barka I., Bartko M.: Zhodnotenie zdravotného stavu lužných lesov v inundačnej oblasti Dunaja v úseku Dobrohošť – Sap z leteckých snímok [Assessment of the health condition of flood forests in the river Danube inundation area, section Dobrohošt – Sáp using aerial photos] [celý text]
Štefančík I.: Vývoj bukového porastu založeného na bývalých poľnohospodárskych pôdach [Beech stand development established on the former agricultural land] [celý text]

 

Referáty – Discussion papers

Horák J., Nakládal O.: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část III. Komentovaný seznam brouků s predačním potenciálem [Beetles associated with trees and predation between them: Part III – Annotated checklist of beetles with predation potential] [celý text]
Konôpka J.: Kríza lesníctva, jeho vedy a výskumu [Crisis of forestry, forest science and research] [celý text]

 
Správy – Reports

Kunca A.: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2009 – 18. ročník medzinárodného seminára [celý text]
Kunca A.: Medzinárodná konferencia COST FP0801 v Novom Smokovci – prvé pracovné rokovanie novovzniknutej skupiny fytopatológov [celý text]

 
Recenzie – Reviews
 
Kupčák V.: K. Pulkrab, L. Šišák, L. Bartuněk – Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství [celý text]
Kohán Š.:
B. Tóth Predstavenie kultivarov šľachtených topoľov. Smernice pre výber kultivarov šľachtených topoľov [celý text]
 
KronikaChronicle
 
Zúbrik M.: Za doc. RNDr. Janom Patočkom, DrSc. [celý text]
NSRV ARVI NSRV
tomenu