číslo 3/2009

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
Pôvodné práce – Original papers

 

Čaboun, V.: Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení dôsledkov klimatických zmien pre drevinu smrek [Draft of strategy, adaptation and mitigation measures from the viewpoint of climate change impact on Norway spruce tree in Slovakia] [celý text]

Priwitzer, T., Pajtík, J., Konôpka, B., Ištoňa, J., Pavlenda, P.: Alokácia uhlíka v lesnom ekosystéme – prípadové štúdie z mladých borových porastov [Carbon allocation in forest ecosystem – case studies from young pine stands] [celý text]

Sarvašová, Z., Kovalčík, M.: Možnosti lesníckych projektov v rámci Kjótskeho protokolu [Possibilities for forestry projects in the framework
of Kyoto Protocol]
[celý text]

Schwarz, M., Moravčík, M.: Rámcové plánovanie a adaptácia lesných porastov na klimatickú zmenu [Framework planning and adaptation of forest stands to climate change] [celý text]

Tučeková, A.: Zhodnotenie zalesňovania nelesných pôd s ohľadom na sucho [Assement of non-forest lands afforestation with regard to drought] [celý text]

 
Referáty – Discussion paper

Bednárová, D.: Posúdenie uznaných porastov pre zber lesného reprodukčného materiálu v Slovenskej republike z hľadiska biodiverzity a klimatických zmien [Reviewing certified stands for the collection of forest reproduction material in Slovakia from biodiversity and climatic changes point of view] [celý text]

 
Správy – Reports

Moravčík, M.: „Lesníctvo a klimatická zmena“ v rámci 14. zasadnutia konferencie strán k rámcovému dohovoru OSN o klimatickej zmene – COP 14 [celý text]

Moravčík, M.: „Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a klimatická zmena“ v rámci rokovania výboru FAO pre lesníctvo [celý text]

 
Recenzie – Reviews

Zaušková, Ľ.: J. Konôpka, B. Konôpka, R. Raši, Ch. Nikolov – Nebezpečné smery vetra na Slovensku [celý text]

Černota, M., Balogh, P.: Strategický rámec pre lesy a klimatickú zmenu (Návrh spoločného partnerstva pre lesy pre koordinovanú odpoveď lesníckeho sektora na klimatickú zmenu)
[celý text]

 
Kronika – Chronicle
 
Šály, R.: prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. – 70-ročný [celý text]
NSRV ARVI NSRV
tomenu