Výročná správa

skipmenu

tomenu

Výročné správy Národného lesníckeho centra

Národné lesnícke centrum vydáva každoročne správu o činnosti svojich organizačných zložiek. V roku 2007 bola vydaná prvá správa o činnosti NLC za rok 2006 nadväzujúca na výročné správy ústavov, ktoré sa 1. januára 2006 zlúčili do NLC (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen).  

 

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018 (3 MB)

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2017 (2 MB)

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2016 (2,48 MB)

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2015 (2,8 MB)

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014 (26 MB)

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013 (2,1 MB)

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2012 (4,4 MB)

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2011 (2,5 MB)

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010 (3,3 MB)

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2009 (1,3 MB)

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2008 (1,6 MB)

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2007 (1,9 MB)

Výročná správa za rok 2006

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2006 (1,7 MB)

Výročné správy za rok 2005

Výročná správa o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen (4,2 MB)
Výročná správa o činnosti Lesoprojektu Zvolen (2,3 MB)
Výročná správa o činnosti Ústavu pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov LVH SR Zvolen (382 kB)

Výročné správy za rok 2004

Lesnícky výskumný ústav Zvolen (1,7 MB)
Lesoprojekt Zvolen (350 kB) + prílohy (1,9 MB)
Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR Zvolen (290 kB)

 

 

 

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu