Rok 2010

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

autobiografia_jk_obal

 

 

Život zrastený s lesníctvom. Spomienky – bibliografia – životopis [ pozri pdf ]

 

 

 


LS-61_obal

 

Lesnícke štúdie č. 61 – Martin Moravčík a kolektív: Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku [ pozri pdf ]

 

 


APOL_10_obalka

 

 

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 15. a 16. apríla 2010 v Novom Smokovci [ pozri pdf ]

 

 


Krízová menežment_obalka

 

 

Jozef Konôpka, Miroslav Kovalčík, Martin Moravčík: Krízový manažment v lesnom hospodárstve [ pozri pdf ]

 

 


Elaborat_obal


 

Andrej Kunca a kolektív: Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011 [ pozri pdf ]

 

 


quo_vadis_obal_Stránka_1

 

 

Peter Balogh: Quo vadis lesníctvo? [perspektívy do budúcnosti]. Zborník referátov z vedeckej konferencie pri príležitosti životného jubilea 70. výročia narodenia doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc. [ pozri pdf ]

 

 


varga_obal

 

 

Ladislav Varga: Rýchlorastúce dreviny – jeden z obnoviteľných zdrojov drevnej suroviny a energie. Zborník referátov z odborného seminára, ktorý sa konal 25. septembra 2008 v Sobranciach [ pozri pdf ]

 

 


UFL_obalka_NET

 

 

Vladimír Čaboun, Jozef Tutka, Martin Moravčík a kolektív: Uplatňovanie funkcií lesa v lesníctve [ pozri pdf ]

 

 


Les-pedagogika_ prirucka

 

 

Ľudmila Marušáková: Lesná pedagogika. Príručka pre lesných pedagógov [ pozri pdf ]

 

 

 


Príručka vlastníka_obalka _NET

 

 

Jozef Konôpka a kolektív: Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa [ pozri pdf ]

 

 

 


BK_smreciny

 

 

Bohdan Konôpka: Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činiteľmi. Vedecký recenzovaný zborník [ pozri pdf ]

 

 


Koncepcia rozvoja_na net

 

 

Ľudmila Marušáková a kolektív: Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy na Slovensku – koncepcia rozvoja [ pozri pdf ]

 

 


typologia

 

Martin Pirchala, Ľudovít Vaško – František Máliš: Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa. Zborník príspevkov a prezentácií [ pozri pdf ]

 

 

 


Kulla_Sitkova

 

Ladislav Kulla, Zuzana Sitková: Hynutie a rekonštrukcie smrečín na Slovensku – Stav, výsledky výskumu, realizácia“ [ pozri pdf ]

 

 

 


Obalka_Kovalcik2

 

Miroslav Kovalčík: Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Recenzovaný zborník z odborného seminára [ pozri pdf ]

 

 

 


Kysihybel_obal

 

 

Roman Longauer: Arboréta – možnosť prepojenia výskumu, vzdelávania a praxe. Zborník vydaný pri príležitosti 110. výročia založenia Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici [ pozri pdf ]

 

 


Genofond_obal

 

Eduard Greppel, Miriam Sušková, Dagmar Bednárová, Gabriela Debnárová, Elena Foffová, Ivan Bobrik: Analýza stavu genofondu lesných drevín a stavu uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu a návrh opatrení na zmiernenie dopadov podkôrnikovej kalamity na zdroje lesného reprodukčného materiálu [ pozri pdf ]

 

 


 

ZS-GR_10_obal

 

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2009. Zelená správa. Report on the status of forestry in the Slovak Republic of 2009. Green report  [ pozri pdf ]

 

 

 Aktuálne problemy LŠ2010_obal

Miriam Sušková – Gabriela Debnárová: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva,  semenárstva a umelej obnovy lesa 2010 [ pozri pdf ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu