Rok 2012

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Obal

 

Jozef Vladovič a kolektív:

Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku [ pozri pdf ]

 

 

 

 

APOL_12_obalka

 

Andrej Kunca:

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012 [ pozri pdf ]

 

 

 

 

obal_ls62

Lesnícke štúdie č. 62

Jozef Konôpka - Vladimír Šebeň - Bohdan Konôpka: Obnova lesa na Slovensku [ pozri pdf ]

 

 

 

 

Slavomír Finďo - Rudolf Petráš: Ochrana lesa proti škodám zverou.

Autori mali pri zostavovaní knihy na zreteli priblížiť čitateľovi novšie poznatky o ekologických vzťahoch medzi zverou a lesnými spoločenstvami. Takýto prístup zvolili preto, lebo ochrana lesných porastov sa veľmi často robí bez zreteľa na biologické zákonitosti, čím sa znižuje jej efektívnosť a niekedy aj opodstatnenosť. Príručka je určená predovšetkým lesníkom a poľovníkom, ktorí majú možnosť v rámci svojho povolania alebo záujmovej činnosti, mnohé z týchto zákonitostí vhodne usmerňovať na prospech zveri aj lesa… [ viac informácií o vydanej publikácii –  Ing. S. Finďo, CSc., NLC-LVÚ Zvolen ]

 

Elaborat_12_obal

 

Andrej Kunca:

Výskyt škodlivých činiteľov lesov Slovenska za rok 2011 a ich prognóza na rok 2012 [ pozri pdf ]

 

 

 

 

Obal_1

Dagmar Bednárová:

Aktuálne problémy lesného semenárstva, škôlkarstva a umelej obnovy lesa 2012. Zborník referátov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 18. októbra 2012 vo Zvolene [ pozri pdf ]


NSRV ARVI NSRV
tomenu