Rok 2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

APOL_14_obal_Stránka_1Andrej Kunca:
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014

Zborník referátov z 23. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. apríla 2014 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2014, 195 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 183 - 4.

Dostupnosť: NLC-LVÚ / knižnica a na www.los.sk/  obsah zborníka

 


PS_12_obalJozef Konôpka – Peter Kaštier – Jaroslav Slamečka:
Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike

(Poľovnícke štúdie č. 12/2014)


 

Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  Slovenská poľovnícka komora, 2014, 86 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 186 - 5. [pdf]

 


Obalka

Igor Štefančík (ed.):

Pestovanie lesa v strednej Európe – Silviculture in Central Europe.

Zborník vedeckých prác na tému – Proceedings of scientific papers on the topic.


Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  2014, 219 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 187 - 2. [pdf]

 

 


Obal_1

Dagmar Bednárová:

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

Zborník referátov z 2. medzinárodnej konferencie, ktorá sa knala 10. – 11. septembra 2014 na Štrbskom Plese


Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  2014, 125 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 189 - 6. [pdf]

 

 


Elaborat_2014_obal

Andrej Kunca:

Výskyt škodlivých činiteľov za rok 2013 a ich prognóza na rok 2014

Účelový elaborát


Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  2014, 88 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 190 - 2. [ pdf ]

 


Obnova_lesa_1

Jozef Konôpka a kolektív:

OBNOVA LESA

Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií


Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  2014, 181 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 192 - 6. [ pdf ]

 


NSRV ARVI NSRV
tomenu