Rok 2016

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

APOL_16_obal

Andrej Kunca:
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2016

Zborník referátov z 25. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 21. a 22. januára 2016 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2016, 170 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 214 - 5.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. Obsah zborníka

 

 

Obal1

Andrej Kunca •– •Milan Zúbrik a kolektív:
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v rokoch 1960 – 2014, v roku 2015 a prognóza ich vývoja

Monografia


Vydalo: NLC Zvolen, 2016, 139 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 219 - 0.
Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [pdf]

 

 

Obalka
Igor Štefančík – Dagmar Bednárová:
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

Zborník referátov zo 4. medzinárodnej konferencie, ktorá sa knala 9. – 20. októbra 2016 v Kúpeľoch Sliač


Vydal: NLC - LVÚ Zvolen,  2016, 122 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 222 - 0.
Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu