Rok 2017

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Obalka

Andrej Kunca:
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017

Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 166 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 228 - 2.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. Obsah zborníka

 

 

 

Jozef Konôpka - Vladimír Šebeň - Bohdan Konôpka:Obal_64_2017
Zastúpenie drevín v mladých lesných porastoch na Slovensku
ostatné dreviny

Lesnícke štúdie č. 64


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 49 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 227 - 5.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica  [ pdf ]

 

 

Obal

Jozef Pajtík - Bohdan Konôpka - Vladimír Šebeň:

Matematické modely pre biomasu mladých
lesných drevín na území Západných Karpát


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 89 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 230 - 5.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica  [ pdf ]

 

 

1

 

Andrej Kunca a kolektív:
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2016 a prognóza ich vývoja na rok 2017

Účelový elaborát


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 79 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 232 - 9.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [ pdf ]

 

 

Obalka1

Igor Štefančík - Dagmar Bednárová:
Aktuálne problémy v zakladaní lesa

Zborník referátov z 5. ročníka konferencie, ktorá sa konala 5. – 6. októbra 2017 v Snine


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 123 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 229 - 9.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [ pdf ]

 

 

 

Obalka1

Sitková, Z., Pavlenda, P. (eds.), 2017:
Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti.

 


Vydalo: NLC Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 150 s. ISBN 978-80-8093-231-2.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica

 

 

Obal_1

Vladimír Šebeň:

Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky 2015 – 2016
informácie – metódy – výsledky

Lesnícke štúdie č. 65


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 255 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 234 - 3.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a u autora seben@nlcsk.org [ pdf ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu