Rok 2017

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Obalka

Andrej Kunca:
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017

Zborník referátov z 26. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2017 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 166 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 228 - 2.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. Obsah zborníka

 

 

 

Jozef Konôpka - Vladimír Šebeň - Bohdan Konôpka:Obal_64_2017
Zastúpenie drevín v mladých lesných porastoch na Slovensku
ostatné dreviny

Lesnícke štúdie č. 64


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 49 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 227 - 5.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica  [ pdf ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu