Rok 2018

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

             

Obal_2018Andrej Kunca:

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018

Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 154 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 239 - 8.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. Obsah zborníka

 


Obal

Jozef Pajtík - Bohdan Konôpka - Vladimír Šebeň

Mathematical biomass models for young individuals of forest tree species
in the region of the Western Carpathians


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 89 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 241 - 1.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [ pdf ]

 

 

 

120_obal_a4

Jozef Konôpka - Rudolf Midriak - Marián Radocha

Významné diela bývalých pracovníkov lesníckeho výskumu


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 56 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 243 - 5.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [pdf]

 

 

 

Obalka_webIgor Štefančík - Dagmar Bednárová

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

Zborník referátov z 6. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26. – 27. septembra 2018 v Dolnej Strehovej


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 98 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 248 - 0.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [ pdf ]

 

 

ÚE_18_obalka_final_tlačAndrej Kunca a kolektív:

Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2017 a prognóza ich vývoja na rok 2018

Monografia


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 82 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 251 - 0.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [pdf]

 

 

 

Obal_66_2018
Ladislav Kulla a kolektív:

Inovatívne metódy ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov – koncept lesa hrúbkových tried

Lesnícke štúdie č. 66


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 75 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 253 - 4.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu