Rok 2018

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

              

Obal_2018Andrej Kunca:

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2018

Zborník referátov z 27. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 1. a 2. februára 2018 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2018, 154 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 239 - 8.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. Obsah zborníka

 


NIML2_obal-1_web

Vladimír Šebeň:

Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky 2015 – 2016

informácie – metódy – výsledky

Lesnícke štúdie č. 65


Vydalo: NLC Zvolen, 2017, 255 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 234 - 3.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / pripravujeme

NSRV ARVI NSRV
tomenu