Rok 2019

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Obal_APOL_2019
Andrej Kunca:
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2019

Zborník referátov z 28. ročníka medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 31. januára a 1. februára 2019 v Novom Smokovci


Vydalo: NLC Zvolen, 2019, 177 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 263 - 3.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica a na www.los.sk. [ pdf ]

 

 

1
Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka:

STATICKÁ STABILITA SMREKOVÝCH PORASTOV
výsledky z dlhodobých meraní na výskumných plochách

Lesnícke štúdie č. 67/2019


Vydalo: NLC Zvolen, 2019, 97 strán,  ISBN 978 - 80 - 8093 - 275 - 6.

Dostupnosť: NLC-LVÚ Zvolen / knižnica. [ pdf ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu