Ústavy

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
1. januára 2006 sa tri štátne lesnícke organizácie (LVÚ Zvolen, ÚVVP LVH SR Zvolen, Lesoprojekt Zvolen) zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. 
Národné lesnícke centrum tvoria štyri ústavy:
  • Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC - LVÚ Zvolen),
  • Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC - ÚLPV Zvolen),
  • Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky (NLC - ÚLZI Zvolen),
  • Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC - ÚHÚL Zvolen).
NSRV ARVI NSRV
tomenu