Number 1/2009

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Original papers

Galko, J., Pavlík, Š.: Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae) abstrakt

Škvareninová, J.: The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton populations of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Slovakia abstrakt

Vorčák, J., Jankovič, J.: Propagation of spruce at timber line of supramontane degree and in subalpine degree of Babia hora and Pilska in Oravske Beskids abstrakt

Prknová, H., Kobliha, J.: Micro propagation of Sorbus domestical L. forestry practice II abstrakt

Ištoňa, J.: Effect of current climate on soils drying up in the 2nd up to the 5th altitudinal vegetation zone in Kremnicke Mts. In the years 2004–2007 abstrakt

 
Discussion papers

Horák, J., Nakládal, O.: Beetles associated with trees and predation between them: Part II. The effect of predation on forest ecosystems and implications for management abstrakt

Potkány, M., Hitka, M., Galajdová, V., Sirotiaková, M.: E-learning as a possibility of employees life-long education abstrakt

 
Reports

Rizman, I.: Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Volný, J., Bránka, L., Tománek, J.: Mezinárodní vědecká konference – Krajina, les a lesní hospodářství

 
Reviews

Šebeň, V.: J. Konôpka, B. Konôpka, Ch. Nikolov: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku

 
Chronicle
Konôpka, J.: Za Ing. Vladimírom Markom, CSc.
 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu