Number 1/2000

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Original papers

Ištoňa, J.: Total contents of heavy metals in surface layers of soils in Nižná Slaná area affected by air pollutants

Čabou, V.: Spatial structure of forest and its effect on ecological stability

Tuček, J., Pacola, E., Babiaková, G., Bartko, A., Navrátil, R.: The „Bystrianka“ model in GIS environment as a tool for quantity and quality of snow and overflow from watershed modelling

Kunca, A., Zúbrik, M., Leontovyč, R.: Contribution to the knowledge of Beech Bark Disease In the Magura working-plan area, West Carpathian Mountains

Réh, J.: The development of the Spatial Structure of the Systematic and Delayed Cultivated Beech Saplings

Šálka, J.:  Subsidies for silvicultural ope rations in the forest sector of SR in the years 1990–1998

 
Discussion paper

Hnilica, R.: Power ratio on capstan and grooved pulley

 
Reports

Varínsky, J.: Seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa ´2000“

 
Reviews

Konôpka, J.: Analýza vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva v období rokov 1990-1998

Klubica, D.: J. Konôpka a kol.: Analýza vývoja a súčasného stavu lesného hospodárstva Slovenskej republiky (1990-1998)

NSRV ARVI NSRV
tomenu