Number 2/2001

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Original papers

Gaffrey, D., Fabrika, M.: Tree Measurements Taken in the Dobroč Virgin Forest using Terrestrial Photogrammetry and a Theodolite

Kelbel, P.: The results of monintoring of conobionts of selected spruce species (Picea spp.)

Rédei, K., Veperdi, I.: Study of the relationships between crown and volume production of black locust trees (Robinia pseudoacacia L.)

Scheer, Ľ.: Geostatical approach for interpolation of forest ecosystem related data

Paule, L., GÖmÖry, D., Longauer, R., Krajmerová, D.: Patterns of genetic diversity distribution in three main Central European montane tree species: Picea abies Karst., Abies alba Mill. and Fagus sylvatica L.

Raši, R., Bucha, T.: The evaluation of forest stands defoliation in the region of Water construction system Gabčíkovo using aerial photos

 
Discussion papers

Linderová, R.: Valuation of public-beneficial forest functions according to forest regions in the Slovak Republic

 
Reports

Štefančík, I.: The 2nd Czecho-Slovak scientific workshop in Silviculture

 
Reviews

Kern, J.: Konôpka, J. – Grandtner, M. M. (editori) – 3. konferencia lesníckej sekcie, 19. svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenie

Klubica, D.: Konôpka, J. a kol. – Stav lesov a lesníctva na Slovensku, návrhy strategických a koncepčných zámerov

Štefančík, I.: Průša, E. – Silviculture on typological principles

Kern, J.: Nordanstig, G. – Viacnásobné úžitky lesníctva

Kern, J.: Kolektív – Účasť verejnosti v lesníctve v Európe a Severnej Amerike

NSRV ARVI NSRV
tomenu