Number 1/2002

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Original papers

Zúbrik, M., Leontovyč, R., Kunca, A.: Occurrence of the moth Ectoedemia liebwerdella Z. (Lepidoptera, Nepticulidae) in several beech forests of Slovakia

Šmelko, Š., Bucha, T., Pajtík, J.: Model proposal for interval estimation of the characteristics of the health condition of Slovakia’s forests in the network 16 × 16 km

Pajtík, J., Pačútová, M., Šmelko, Š.: Comparision of the health characteristics of the forests in Slovakia derived by the used methodology and new by proposed biometric model

Stanovský, M., Radocha, M., Hnilica, R., Slamka, M.: Crusher of undesirable advance growth  D 1 600

Stašiov, S.: Influence of cutting intensity on selected soil parameters in the upper soil layers in beech ecostystem

 
Discussion papers

Kulla, L.: Stress impact of chosen meteorological and eco-physiological factors on Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in mountain sites

 
Reports

Varínsky, J.: Workshop “Actual problems in forest protection 2001”

 
Reviews

Konôpka, J.: Hell, P., Slamečka, J. – Medveď v slovenských Karpatoch a vo svete

Konôpka, B.: Kirchmeir, H., Jungmeier, M., Herzog, E., Grabherr, G. – Les v klimatických zmenách, na príklade letných teplôt východného Rakúska

Kern, J.: Niskanen, A., Väyrynen, J – Trvalá udržateľnosť ekonomiky malých lesov

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu