Green Report

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

GR2008_small.jpg  

Report on forestry in the Slovak Republic 2008/ GREEN REPORT
Report on Forestry in the Slovak Republic, better known as Green Report has been already the 14th one. The Ministry of Agriculture of SR in collaboration with the National Forest Centre in Zvolen presents in the Green Report the situation in forestry in Slovakia as well as forecasts its development for the future.
GR2007web-1.jpg

Report on the status of forestry in the Slovak Republic 2007 / GREEN REPORT
The report evaluates the most recent developments in Slovak forestry and provides a wide range of economic, social and environmental data associated with the sector. As in previous years, the report is indicative of developmental trends allowing us to assess the nature and appropriateness of measures aimed at sustainable management of forest resources.

GR2006web-1.jpg

Report on forestry in the Slovak Republic 2006 / GREEN REPORT
Report on Forestry in the Slovak Republic, better known as Green Report has been already the 14th one. The Ministry of Agriculture of SR in collaboration with the National Forest Centre in Zvolen presents in the Green Report the situation in forestry in Slovakia as well as forecasts its development for the future.
ZS2005web-1.jpg
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2005 / ZELENÁ SPRÁVA • Report on forestry in the Slovak Republic 2005 / GREEN REPORT
Zelená správa 2005 analyzuje a hodnotí výsledky lesného hospodárstva v SR za rok 2004. Uvádza tiež predpokladané plnenie zámerov v roku 2005 a naznačuje výhľadové tendencie plnenia niektorých ukazovateľov pre rok 2006.

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu