Podujatia v roku 2007

skipmenu

tomenu

 2007

 2008

2009                   

11.6.-12.6. 2008 Medzinárodné AKT  
Seminár Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu
Liptovský Ján, Hotel Sorea
semenar2007.jpg

V dňoch 11.a 12. júna 2008 sa v Liptovskom Jáne uskutoční v poradí už 7. ročník medzinárodného semináru venovaného problematike lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Podujatie opäť zorganizuje Národné lesnícke centrum Zvolen - Lesnícky výskumný ústav prostredníctvom svojho špecializovaného pracoviska Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) v Liptovskom Hrádku v spolupráci s Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania NLC.
Viac...

10.4 2007 Medzinárodné AKT  
Aktuálne problémy v ochrane lesa
Technická univerzita Zvolen
semenar.jpg
Stredisko lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra vo Zvolene organizuje každoročne v apríli mesiaci lesov odborné podujatia. 12. apríla sa v Aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční seminár Aktuálne problémy v ochrane
lesa 2007.

 

WP - Working Party - Pracovné stretnutie
TOP - Podujatie najvyššieho významu

INF - Podujatie informačného charakteru zväčša pre domácu komunitu

Akt - Podujatie k aktuálnej téme

NSRV ARVI NSRV
tomenu