Podujatia v roku 2008

skipmenu

tomenu

 2007

 2008 

2009                   

10.12. 2008 Domáce AKT  
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR
NLC - Zvolen, Modrá zasadač
 hlavny obrázok.jpg
Cieľom seminára je oboznámiť sa a prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálne výsledky lesného hospodárstva SR, najmä Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, hospodárske výsledky LH za rok 2007, možnosti využitia Európskych fondov v tomto odvetví a poukázať na význam verejnoprospešných funkcií lesov a LH. Pozornosť sa zameria aj na problematiku informačného zabezpečenia analýz LH.

 

4.12-5.12. 2008 Medzinárodné WP  
SPRUCE FORESTS DECLINE IN THE BESKYDY MTS
Oravská Polhora
 Smreciny_small.jpg

Pracovné stretnutie organizované pri príležitosti ukončenia riešenia projektu financovaného Lesníckou sekciou MP SR a zaoberajúceho sa hynutím smrečín v Beskydách.  Viac...

 

 

 

 

25.-27.11. 2008 Medzinárodné WP  
CECILIA Working Meeting
Dunajská Streda - Hotel Therma
 logo150.gif

Medzinárodné pracovné stretnutie k riešeniu výskumného projektu s názvom Cecilia (6 RP EU). 
Viac...

 

 

 

 

15.9.-19.9. 2008 Medzinárodné TOP  
IUFRO - Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe
Vysoké Tatry - Hotel Patria
 patria.jpg

Medzinárodný meeting zaradený do kalendára IUFRO podujatí. TOP medzinárodná úroveň. Predpokladá sa účasť cca 100 expertov na ochranu lesa z EU, USA, Japonska a ďalších krajín. Pravidelné zasadnutie pracovnej skupiny Working Party 7.03.10.  Hlavná téma: Vývoj v územiach po veľkoplošných kalamitách.
Viac...

2.9.-4.9. 2008 Medzinárodné TOP  
110 rokov LVÚ - Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia
Technická univerzita Zvolen
 lesy_a_lesnictvo_small.jpg

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 110. výročia lesníckeho výskumu na Slovensku a 30. výročia celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Viac...

11.6.-12.6. 2008 Medzinárodné AKT  
Seminár Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu
Liptovský Mikuláš
 untitled.bmp

V dňoch 11.a 12. júna 2008 sa v Liptovskom Jáne uskutoční v poradí už 7. ročník medzinárodného semináru venovaného problematike lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Podujatie opäť zorganizuje Národné lesnícke centrum Zvolen - Lesnícky výskumný ústav prostredníctvom svojho špecializovaného pracoviska Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) v Liptovskom Hrádku v spolupráci s Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania NLC.
Viac...

17.4.-18.4. 2008 Medzinárodné AKT  
Aktuálne problémy ochrany lesa 
KONGRESOVÉ CENTRUM KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, A. S.
nový-1.jpg

Medzinárodný seminár Aktuálne problémy ochrany lesa organizuje Lesnícky výskumný ústav každoročne už od roku 1991. V tomto roku sa teda takto stretávame už po 17. krát v novodobej porevolučnej histórii. Za ten čas si toto stretnutie k problematike ochrany lesa získalo u lesníckej verejnosti a nielen u nej pomerne vysoký kredit a našlo pevné miesto v kalendároch akcií lesníkov Slovenska.
Viac...

WP - Working Party - Pracovné stretnutie
TOP - Podujatie najvyššieho významu

INF - Podujatie informačného charakteru zväčša pre domácu komunitu

Akt - Podujatie k aktuálnje téme

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu