APOL 2008

skipmenu

tomenu

Medzinárodný seminár Aktuálne problémy ochrany lesa organizuje Lesnícky výskumný ústav každoročne už od roku 1991. V tomto roku sa teda takto stretávame už po 17. krát v novodobej porevolučnej histórii. Za ten čas si toto stretnutie k problematike ochrany lesa získalo u lesníckej verejnosti a nielen u nej pomerne vysoký kredit a našlo pevné miesto v kalendároch akcií lesníkov Slovenska. 15 ročníkov podujatia sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Po minulom roku, keď sa seminár konal v takpovediac „krízovom“ režime vo Zvolene sme pre tento rok vybrali za miesto jeho konania Vysoké Tatry. Je to možno trochu symbolické, pretože práve tu sa mnohí z vás boria s typickými ochranárskymi problémami, a tak je z čoho poučiť sa, inšpirovať a čo riešiť. Význam tohtoročného stretnutia ešte umocňuje skutočnosť, že LVÚ ako organizačný garant, oslavuje v tomto roku 110. výročie od svojho založenia.

nový-1.jpg

Program

Tlačová správa

NSRV ARVI NSRV
tomenu