Aktuálne otázky ekonomiky LH SR

skipmenu

tomenu

Dňa 10. decembra 2008 o 9:00 hod. sa bude konať v Národnom lesníckom centre - Lesnícky výskumný ústav (T.G.Masaryka 22, Zvolen) odborný seminár "AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY LH SR"

Cieľom seminára je oboznámiť sa a prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálne výsledky lesného hospodárstva SR, najmä Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, hospodárske výsledky LH za rok 2007, možnosti využitia Európskych fondov v tomto odvetví a poukázať na význam verejnoprospešných funkcií lesov a LH. Pozornosť sa zameria aj na problematiku informačného zabezpečenia analýz LH.
 
Seminár "Aktuálne otázky ekonomiky LH SR" - pozvánka  - PDF súbor
NSRV ARVI NSRV
tomenu