Seminár SKLRM

skipmenu

tomenu

Medzinárodný seminár „Aktuálne problémy lesného škôlkárstva , semenárstva a umelej obnovy lesa 2008“

 V dňoch 11.a 12. júna 2008 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už siedmy ročník medzinárodného semináru venovaného problematike lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Podujatie opäť zorganizovalo Národné lesnícke centrum Zvolen - Lesnícky výskumný ústav prostredníctvom svojho špecializovaného pracoviska Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) v Liptovskom Hrádku v spolupráci s Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania NLC.
 
Okrem noviniek v oblasti lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa bol tento ročník zameraný aj na problematiku hynutia smrečín, ktorá je momentálne veľmi aktuálna nielen na Slovensku ale aj v okolitých krajinách. Tomuto zámeru bol prispôsobený aj výber zahraničných hostí a ich príspevkov. Medzi hosťami, ktorí predniesli svoje príspevky boli v tomto roku okrem zástupcov Slovenskej republiky aj hostia z Nemeckej spolkovej republiky, z Českej a Poľskej republiky.
 
Na seminári sa zúčastnilo cca 120 účastníkov.

Príspevky prednesené na seminári boli vydané na CD, ktoré spolu so zborníkom abstraktov obdržal každý účastník. Ďalší záujemcovia o zborník sa môžu obrátiť na Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu v Liptovskom Hrádku.

 semenný sad borovice lesnej.jpg   pradukcia sadbového materiálu na ŠS Jochy.jpg obal1.jpg Hlavová škôlka VS Gabčíkovo.jpg

NSRV ARVI NSRV
tomenu