APOL 2009

skipmenu

tomenu

 2007

 2008

2009                   

23. - 24. 4. 2009 Medzinárodné WP  
APOL 2009
Nový Smokovec, Slovensko
 apol.jpg
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
STREDISKO LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY
 pod záštitou sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Katedry ochrany lesa a poľovníctva, sekcie integrovanej ochrany lesa odboru lesníctva SAPV, Slovenskej lesníckej spoločnosti ZSVTS
si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodný seminár
AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA 2009

NSRV ARVI NSRV
tomenu