Diaľkový prieskum Zeme – lesy v meniacich sa prírodných podmienkach

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

vedecký seminár organizovaný pri príležitosti životného jubilea – 75. výročie narodenia doc. Ing. Jána Račka, CSc.

Organizátori seminára: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesnícka fakulta Technickej Univerzity Zvolen
Termín: 19. 11. 2009
Miesto konania: Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, Zvolen
Odborní garanti: Dr. Ing. Tomáš Bucha, NLC-LVÚ Zvolen
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc., Lesnícka fakulta TU Zvolen
Organizačný garant: Ing. Hana Pavlendová, PhD. NLC-LVÚ Zvolen

 

Podrobné informácie nájdete na stránke projektu  Satelitne založené sledovania odozvy lesných ekosystémov na globálne sa meniace podmienky prostredia

NSRV ARVI NSRV
tomenu