Prezentácie

skipmenu

tomenu
Monitoring prízemného ozónu a hodnotenie ozónových interakcií na Slovensku a v Českej republike
Zvolen, 26. – 27. marca 2009
  
Cieľom seminára bolo spojiť odborníkov, vedcov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou prízemného ozónu na Slovensku a v Českej a prezentovať informácie o aktuálnom stave, monitorovacích plochách, používaných metódach a výsledkoch monitorovania a výskumu.
 
Z podujatia bol vydaný zborník abstraktov v tlačenej podobe. Vybrané príspevky budú publikované v odborných časopisoch (Meteorologický časopis, 2-3/2009, Lesnícky časopis, 3-4/2009).
 
Seminár organizačne zabezpečilo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor ekológie a biodiverzity lesného prostredia, s finančnou podporou medzinárodného projektu FutMon v schéme LifePlus a firmy MLU Bratislava, s.r.o., zaoberajúcou sa predajom a servisom monitorovacej techniky kvality ovzdušia.
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu