Podujatia v roku 2010

skipmenu

tomenu

 

 

 2007

 2008

2009    2010              

 

 

09. - 10.11. 2010 Domáce AKT  

Aktuálne otázky ekonomiky LH SR
NLC - LVÚ Zvolen, Modrá zasadačka

 

 hlavny obrázok.jpg

Cieľom seminára je oboznámiť sa a prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálne výsledky lesného hospodárstva SR, najmä Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu, hospodárske výsledky LH za rok 2010, možnosti využitia Európskych fondov v tomto odvetví a poukázať na význam verejnoprospešných funkcií lesov a LH. Pozornosť sa zameria aj na problematiku informačného zabezpečenia analýz LH.

 Seminár "Aktuálne otázky ekonomiky LH SR" - pozvá nka  - PDF súbornávratka – PDF súbor

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu