Podujatia v roku 2013

skipmenu

tomenu

 

 2007

 2008

2009    2010 2011 2012 2013        

 

07.11. 2013 Domáce AKT  

odborný a informačný seminár

Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku

 obalka_upr

Hlavným cieľom seminára je oboznámenie sa s bežiacimi vedeckými projektmi podporenými APVV, nadviazanie spolupráce medzi výskumníkmi v podobnej vednej oblasti, informovať o najnovších výsledkoch vedy a výskumu v danej téme.

NSRV ARVI NSRV
tomenu