Podujatia v roku 2011

skipmenu

tomenu

 

 

 

 2007

 2008

2009    2010  2011            

 

 

08.12. 2011 Domáce AKT  

Aktuálne otázky ekonomiky LH SR
NLC - LVÚ Zvolen, Modrá zasadačka

 

 

 

hlavny obrázok.jpg

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava a Slovenskou lesníckou spoločnosťou usporiadali dňa 8. decembra 2011 odborný seminár „Aktuálne otázky ekonomiky LH SR“. Cieľom seminára bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR.

V rámci seminára boli prezentované ekonomické výsledky LH SR za rok 2010. Celkové tržby LH v roku dosiahli hodnotu 478,82 mil. € a oproti minulému roku vzrástli o 24 %, najmä v dôsledku zvýšenia cien dreva a mierneho zvýšenia dodávok dreva. Celkové náklady dosiahli výšku 460,71 mil. € a najviac vzrástli materiálové náklady vrátane odpisov v dôsledku realizácie výkonov lesníckych činností dodávateľský.

Dôležitou časťou seminára bola prezentácia ekonomických, sociálnych a ekologických dopadov obmedzení ochrany prírody a krajiny. Celkové finančné dopady ochrany prírody na Slovensku boli kalkulované vo výške 26.983 mil. € ročne a celkové sociálno-ekonomické dopady odvodené na základe výnosov drevospracujúceho priemyslu vo výške 169.267 mil. €, čo predstavuje priamustratu 2 268 pracovných miest a nepriamo ďalších4 000 pracovných miest v dodávateľských a nadväzujúcich sektoroch. Tieto finančné a sociálno-ekonomické dopady sú každoročne čiastočne kompenzované vo výške 2.135 mil. €.

Ďalšie príspevky boli zamerané na hodnotenie vplyv náhodných ťažieb na lesnícke subjekty a trh s drevom, manažment lesov z hľadiska ich hydrických funkcií a ekonomické hodnotenie prírodo-ochranných funkcií lesných ekosystémov.

V rámci seminára boli prezentované tieto príspevky:

             

NSRV ARVI NSRV
tomenu