VIPLES

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Projekt „VIPLES“ sa zameriava na aktívnu podporu udržateľného rozvoja lesnícko-drevárskeho sektora založenú na synergii excelentnej vedy a praxe na báze princípov zelenej ekonomiky. Prostriedkom dosiahnutia toho cieľa je realizácia excelentného výskumu v prioritných oblastiach RIS3 SK, najmä v oblasti zhodnocovania domácej surovinovej základne, podpory energetickej sebestačnosti Slovenska výskumom a inováciami v oblasti produkcie a využitia lesnej biomasy a vývoja účinných opatrení adaptácie lesov na zmenu klímy.

Projekt VIPLES bol v zmysle materiálu Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR schváleného dňa 1. 10. 2009 pod č. 3075/2009 – 300 ministerstvom v roku 2009 financovaný ako projekt výskumu a vývoja a spadá do kategórie „Účelová forma podpory výskumu a vývoja“ v rokoch 2015-2018.

Riešiteľské pracovisko pripravilo nasledujúce výstupy z riešenia projektu:

Riešiteľské pracovisko pripravilo nasledujúce publikačné výstupy z riešenia projektu:

NSRV ARVI NSRV
tomenu