Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa
Kód projektu: APVT-27-029404
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Doba riešenia: 01/2005-01/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 3 040 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu:

  • Získať a zdokumentovať základné poznatky o výskyte autovegetatívnej obnovy (spontánnom zakoreňovaní vetiev) smreka v oblasti hornej hranice lesa na Slovensku.
  • Určiť základné ekologické podmienky a faktory prostredia, ktoré determinujú výskyt spontánneho zakoreňovania vetiev smreka na hornej hranici lesa a rozšíriť základné vedecké poznatky o tomto spôsobe rozmnožovania smreka (ekofyziologické a genetické aspekty).
  • Rozšíriť základné vedecké poznatky o možnostiach stimulácie spontánneho zakoreňovania vetiev smreka na hornej hranici lesa.
  • Založiť a vyhodnotiť pokusy s rôznymi spôsobmi stimulácie zakoreňovania vetiev smreka v oblasti umelej hornej hranice lesa s cieľom získať základné vedecké poznatky o tomto procese.
  • Stanoviť základné ekologické podmienky v ktorých má zmysel stimulovať schopnosť prirodzenej autovegetatívnej obnovy smreka v oblasti umelej hornej hranice lesa.
     

 

tomenu