Demonštračný objekt premeny odumierajúcich smrekových lesov na ekologicky stabilnejšie multifunkčné ekosystémy

skipmenu

tomenu

Hlavné aktivity a chronológia riešenia projektu:

1.1
Výber územia pre demonštračný objekt, spracovanie metodík čiastkových experimentov a realizačného projektu  (október 2009 – apríl 2010)
1.2 Dobudovanie infraštruktúry objektu a zabezpečenie testovacích plôch proti nežiadúcim vplyvom (marec 2010 – október 2010)
1.3 Vývoj technologického postupu premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy (január 2010 – marec 2012)
2.1 Diseminácia výsledkov z oblasti vývoja technologického postupu do praxe lesného hospodárstva (október 2010 – marec 2012)

icon_earth.gif Modelové územie projektu "DORS" a výsledky terénneho mapovania

 

tomenu