Lesnícky geografický informačný systém

skipmenu

tomenu

Cieľom projektu "Lesnícky GIS" je vybudovať lesnícky geografický informačný systém, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete Internet, ako komplexný informačný nástroj pre oblasť vedy a výskumu, hospodársku prax, decíznu sféru a verejnosť.

Hlavné aktivity a chronológia riešenia projektu:

1.1 Vybudovanie infraštruktúry IKT projektu (09/2009 – 03/2010)
1.2 Vytvorenie geodatabázy projektu, zostavenie webových služieb pre dáta (09/2009 – 08/2010)
1.3 Vývoj lesníckeho geografického informačného systému  (09/2009 – 02/2012)

tomenu