Služby

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť
  • Poradenská, expertízna a edukačná činnosť v oblasti inventarizácie a monitorovania stavu a vývoja lesov na rôznych úrovniach (celoštátna, regionálna, lokálna).
     
  • Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti manažmentových plánov (rámcové plánovanie, lesné hospodárske plány, operatívne manažmentové opatrenia, plány starostlivosti o lesy v chránených územiach).
     
  • Poradenská, a konzultačnú činnosť v oblasti využívania moderných informačných technológií v lesníctve.

Ostatné projekty a úlohy    

 

kontakt: jankovic@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu