Hodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

  V júni 2008 bol vypracovaný praktický metodický návrh na terénnu realizáciu monitoringu revitalizačných opatrení v lesoch SR vápnením a hnojením: (OIML, NLC-LVÚ: Monitoring realizovaných opatrení leteckého vápnenia a prihnojovania v súvislosti s Projektmi revitalizácie smrečín na vybraných OZ Lesy SR, š.p.).

Momonitorovací systém na objektívne zhodnotenie vplyvu realizovaných opatrení:
  • Realizuje sa na vybratých modelových územiach v krátkodobom období (roky 2008, 2009 a 2010).
  • Praipravuje sa báza pre umožnenie porovnávania aj v dlhších časových intervaloch.
  • Vybrali sa územia o výmere cca 100-1000 ha, ktoré sa navrhli na revitalizáciu pri tvorbe revitalizačných projektov.
Monitoring pozostáva z objektívnych meraní a subjektívnych posúdení
  • Monitoring aplikácie účinnej látky – zistenie dopadu množstva účinnej látky a jej plošnej variability na mikrolokalitách (0,01-0,05 ha) a záujmových územiach (100-500 ha).
  • Monitoring chemického zloženia pôdneho prostredia a listových analýz – zisťovanie stavu a porovnávanie zmien pomocou chemických analýz pôdy a asimilačných orgánov na odberných miestach reprezentujúcich záujmové územia. 
  • Monitoring zdravotného stavu porastov a obnovy so zameraním na posudzovanie straty asimilačných orgánov (SAO) jednotlivých stromov na reprezentatívnych monitorovacích plochách. Ďalšie parametre – poškodenie kmeňa či koruny škodlivými činiteľmi (hmyz, huby, zver, mechanické), prírastok cez základné taxačné charakteristiky (výška, hrúbka v d1,3). Pre objektívne porovnanie by mohli byť súčasťou komparačné monitorovacie plochy v analogickom stave (dreviny, vek, poškodenie) z územia mimo realizovaných opatrení. 
Zhodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení za rok 2008:
  V roku 2008 boli ako modelové územia pre podrobný monitoring vybrané 2 lokality s realizovaným vápnením (OZ Košice – LHC Smolník, OZ Liptovský Hrádok – LHC Liptovská Teplička) a  2 lokality s prihnojovaním (OZ Čierny Balog – LHC Šaling a LHC Dobroč, OZ Námestovo – LHC Habovka a LHC Oravice), ku ktorým sme na požiadanie pracovníkov Správy NP Slovenský Raj zaradili dodatočne aj LHC Ľadová (OZ Rožňava).
 
20mapa_rl.jpg

icon_earth.gif Prezri si konkrétne lokality kde sa realizovali projekty revitalizácie! 

Webová aplikácia poskytuje základné informácie o revitalizovaných územiach, v ktorých sa realizovala celoplošná letecká aplikácia účinnej látky (vápnenie alebo prihnojovanie) v roku 2008.

 

 

lietadlo_m.jpg  kridlo_m.jpg  hnojivo_m.jpg  miska_m.jpg

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu