Národná inventarizácia lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

   Národná inventarizácia a monitoring lesov (NIML) SR je výberová matematicko-štatistická metóda zisťovania stavu a vývoja lesa na celoštátnej a regionálnej úrovni. O jej príprave a vykonaní rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR uznesením č. 3473/2004-710 dňa 1. júla 2004.
    Akcia svojim metodickým prístupom a šírkou získavaných informácií je prvou tohto druhu v histórii slovenského lesníctva a začína novú etapu dlhodobého sledovania stavu lesov na Slovensku. NIML SR má za cieľ vytvoriť nový ucelený systém, ktorý bude k zvoleným časovým okamžikom poskytovať objektívny, aktuálny a komplexný súbor informácií o stave a vývoji všetkých lesov SR na celoštátnej i regionálnej úrovni a slúžiť ako podklad pre rozhodovaciu, plánovaciu, kontrolnú a prognostickú činnosť príslušných riadiacich orgánov v rámci lesného hospodárstva i vo všetkých s nim súvisiacich odvetviach, najmä v drevospracujúcom priemysle, ochrane prírody a životnom prostredí.
    NIML na Slovensku sa zabezpečuje v relatívne veľmi krátkom časovom období a s veľmi malým riešiteľským kolektívom, pričom sa naraz rieši tak jej metodická príprava (pilotný projekt) ako aj vlastná realizácia. V ostatných európskych krajinách bol pilotný projekt vždy časovo aspoň dva roky predsunutý pred samotnú realizáciu. Napriek tomu sa všetky etapy prác podarilo doteraz splniť v potrebnom rozsahu i kvalite. Pre úspešnú realizáciu celého projektu je nevyhnutné zabezpečiť dlhodobú kontinuitu prác.

Prezentácie:
icon_pps.gif NIML Basic data 2008
icon_pps.gif NIML Metodická rada 2006
icon_pps.gif NIML Projekt 2004

Podrobnejšie informácie v publikácii: Šmelko, Š. - Šebeň, V. - Bošeľa, M. - Merganič, J. Jankovič, J.: NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA A MONITORING LESOV SR 2005-2006, Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií.

Pre bližšie informácie kontaktuj: jankovic@nlcsk.org

m_mini.jpg  m2_mini.jpg  m3_mini.jpg  m5_mini.jpg

NSRV ARVI NSRV
tomenu