Trvalé výskumné a prevádzkové plochy

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav udržiava a obhospodaruje celé spekrum trvalých výskumných plôch. Na rozdiel napr. od poľnohospodárskej výroby, kde jeden produkčný cyklus trvá priblične 1 rok, v lesoch je to mnohonásobne dlhšie obdobie.  Preto nie je  pojem "trvalých" použitý náhodne. Vzhľadom na dĺžky života stromov (cca 100 rokov) je nevyhnutné mnohé údaje zaznamenávať dlhodobo. To je aj dôvod, prečo sa mnohé lokality sledujú dlhodobo - 20, 30, 50 i 100 rokov. Z pohľadu vývoja lesa je to často len nepatrné odbobie v jeho živote.  

 

20tvpp.jpg

icon_earth.gif Získaj informáciu o vybraných trvalých výskumných plochách v SR.

Webová aplikácia poskytuje základné informácie o trvalých výskumných a prevádzkových plochách založených na NLC-LVÚ Zvolen.

 

Pre vybrané trvalé výskumné plochy platí osobitný režim obhospodarovania. V prípade potreby preto kontaktuj: jankovic@nlcsk.org


NSRV ARVI NSRV
tomenu