Projekty

skipmenu

tomenu
Domáce projekty
Medzinárodné projekty 
  • Entomopatogény významných motýlích škodcov
  • Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založených na SIT
  • Invázne druhy v lesných ekosystémoch EÚ - FORTHREATS
NSRV ARVI NSRV
tomenu