Ochrana smrekových porastov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Ochrana smrekových porastov
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: FAO
Zodpovedný riešiteľ: prof. Doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Doba riešenia: 2001 – 2003
Celkové náklady za dané obdobie: cca 2 000 000 Sk

Cieľom projektu bolo spracovanie návrhom opatrení na záchranu smrekových porastov a tréningového manuálu o ochrane smrečín proti hmyzím škodcom a hubovým ochoreniam pre školenie zástupcov neštátneho a štátneho sektora na základe analýz údajov získaných v procese riešenia projektu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu