FORTHREATS

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: FORTHREATS - European network on emerging diseases and invasive species threats to European Forest Ecosystems
Kód projektu: APVT-27-030404
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Doba riešenia: 02/2007-01/2009
Celkové náklady za dané obdobie: 299 912,- EUR
Financovanie: 6.RP EÚ

Cieľom projekt je vytvoriť prvú verziu inváznych druhov húb pre jednotlivé krajiny Európy. Panel diskutoval o lesných škodcoch zahrnutých do EPPO „Varovného zoznamu“ (Alert List) a odporučil vylúčiť z tohto zoznamu druhy Corythucha arcuata, Scolytus schevyrewi a Brenneria quercina, pridať Ips pertubatus. Panel zhodnotil fytosanitárnu situáciu v lesníctve v krajinách EPPO so záverom, že okrem introdukovaných druhov ako sú Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis a Agrilus planipennis, aj pôvodné škodlivé druhy sa stávajú väčšou hrozbou v klimatickej zmene v EPPO regióne. 

Partneri projektu: SUAS, Sweden; IPP-CNR, Italy; UNITUS, Italy; UNIABDN, United Kingdom; BOKU, Austria; MUAF, Czech Republic; METLA, Finland; INRA, France; BBA, Germany; NAGREF, Greece; UWH, Hungary, LFRI, Latvia; BIL, Lithuania; NFRI, Norway; IBL, Poland; ICAS, Romania; NFC, Slovakia; SFI, Slovenia; UNEX, Spain; ETH, Switzerland; FORRES, United Kingdom; The World Conservation Union – IUCN; ULB, Belgium.
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu