Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri
Číslo projektu: APVV-18-032105
Koordinačné pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Doba riešenia: 2006 - 2008
Celkové náklady za dané obdobie: cca 1 000 000 Sk

NSRV ARVI NSRV
tomenu