Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa
Kód projektu: APVT-27-023504
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bohdan Konôpka, PhD.
Doba riešenia: 01/2005-12/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 2 692 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu: - kvantifikacia celkovej hektarovej biomasy v mladych lesnych porastoch borovice, buka, duba a smreka; - stanovenie struktury stromovej biomasy v tychto porastoch;
- odvodenie alometrickych rovnic pre jednotlive komponenty drevin (korene, kmen, vetvy, asimilacne organy).

Projekt je zameraný na získanie základnej poznatkovej bázy o štruktúre biomasy v lesných ekosystémoch I. vekového stupňa a na jej kvantifikáciu. Má nadviazať na doterajšie práce týkajúce sa zisťovania zásob biomasy v lesných ekosystémoch, pričom sa zameriava predovšetkým na doplnenie chýbajúcich alebo neúplných údajov o porastoch mladších ako 10 rokov. Výskumný projekt je členený na 5 vecných etáp:

  • E 01 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v smrekových porastoch I. vekového stupňa
  • E 02 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v bukových porastoch I. vekového stupňa
  • E 03 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v dubových porastoch I. vekového stupňa
  • E 04 Kvantifikácia biomasy a jej štruktúra v borovicových porastoch I. vekového stupňa
  • E 05 Stanovenie expanzných faktorov pre jednotlivé zložky biomasy
     
NSRV ARVI NSRV
tomenu