Národný kooperatívny program monitorovania a vyhodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesné ekosystémy

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Národný kooperatívny program monitorovania a vyhodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesné ekosystémy
Kód projektu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR: vedecko-technický projekt č. 2729
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.
Doba riešenia: 04/1999-12/2002
Celkové náklady za dané obdobie: 13 600 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu: Rozpracovanie metód monitoring zdravotného stavu lesov prostriedkami leteckého a satelitného DPZ. Výskum metód intenzívneho monitoringu lesných ekosystémov: odvodenie kritických úrovní a záťaží, kvantifikácia zmien chemizmu pôd, pôdnych roztokov a asimilačných orgánov, objektivizácia metód hodnotenia stavu koruny a poškodenia stromu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu