Entomopatogény významných motýlích škodcov lesa

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Entomopatogény významných motýlích škodcov lesa
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: Univerzita Illinois, USA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Doba riešenia: 2002 – 2004
Celkové náklady za dané obdobie: cca 1 000 000 Sk

Vykonal sa rozsiahly terénny výskum vplyvu mikrosporídií na necieľové druhy motýľov v troch výskumných územiach (Plášťovce, Krupina, Čifáre). Inokulum dvoch druhov mikrosporídií bolo aplikované pomocou ULV aplikátora v dubových mladinách na troch uvedených výskumných územiach. Z ošetrených výskumných plôch sa vykonal odber všetkých druhov húseníc Lepidopter nachádzajúcich sa v danej oblasti v troch časových intervaloch (každých 7 dní). Získaný biologický materiál sa podrobil diasekcii a analýze prítomnosti aplikovaných druhov mikrosporídií. Výskumný objekt v Čifároch bol súčasne využitý na výskum horizontálnej transmisie entomopatogénnych mikrosporídií s využitím modelového škodcu Lymantria dispar. Experiment sa vykonal v 10 opakovaniach, súhrnne v 150 izolátoroch. Po 14 dňoch sa analyzovala prítomnosť a intenzita mikrosporídiovej infekcie v telách hostiteľského hmyzu (húsenice mníšky veľkohlavej). Získané údaje boli zaznamenané v podobe databáz.

NSRV ARVI NSRV
tomenu