Úloha predátorov v populáciách mníšky veľkohlavej

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Úloha predátorov v populáciách mníšky veľkohlavej
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: USDA, USA Randor
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marek Turčáni, PhD.
Doba riešenia: 2000-2003
Celkové náklady za dané obdobie: cca 1 000 000 Sk

Hodnotila sa predácia vaječných znášok mníšky veľkohlavej vtákmi a malými stavovcami. Na všetkých monitorovacích plochách, kde sa znášky prirodzene vyskytli na jeseň 2002 a takisto na plochách pre porovnávací pokus predácie stavovcov, verzus bezstavovcov. Koncom marca boli umelo vyložené znášky zozbierané a prebehlo ich meranie.

NSRV ARVI NSRV
tomenu