Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami, založených na SIT (modelový druh Ips typographus L.)

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 Názov projektu: Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami, založených na SIT (modelový druh Ips typographus L.)
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: IAEA/OSN
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Vakula
Doba riešenia: 2003 – 2008
Celkové náklady za dané obdobie: cca 1 000 000 Sk

Projekt je financovaný Medzinárodnou organizáciou pre atómovú energetiku (IAEA Viedeň, Oddelenie nukleárnej vedy a aplikácie) a skúma vplyv odlišných dávok gama žiarenia, ktorého zdrojom je kobalt 60 na sterilitu lykožrúta smrekového a jej následnú dedičnosť. Cieľom je otestovať tento spôsob ako jednu z budúcich možností ekologického boja proti lykožrútovi smrekovému, ale i ostatným druhom podkôrnikov

NSRV ARVI NSRV
tomenu