Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa založených na využití SIT a parazitoidov (modelový hmyz – mníška veľkohlavá Lymantria dispar L.)

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa založených na využití SIT a parazitoidov (modelový hmyz – mníška veľkohlavá Lymantria dispar L.)
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Doba riešenia: 2002 – 2004
Celkové náklady za dané obdobie: cca 600 000 Sk
Financovanie: International Atomic Energy Agency/OSN Viedeň

Viedli sa laboratórne chovy F1 lariev mníšky veľkohlavej L. dispar pochádzajúcich od rodičov ožarovaných dávkou 20, 30, 80, a 100 Gy. Zisťovala sa dĺžka trvania jednotlivých instarov, mortalita a váha kukiel. V teréne sa vysadili F1 vaječné znášky (30 a 100 Gy) plus dve kontroly (jedna pochádzajúca z čistého laboratórneho chovu a jedna pochádzajúca z prírody). Vykonali sa dva zbery húseníc. Húsenice sa vážili, triedili podľa instarov a chovali v laboratóriu. Vážili sa tiež kukly a zisťovala mortalita a parazitácia.

NSRV ARVI NSRV
tomenu