Štúdia vhodnosti vybudovania a prevádzky zariadenia na odchov sterilného hmyzu v SR

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Štúdia vhodnosti vybudovania a prevádzky zariadenia na odchov sterilného hmyzu v SR
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: International Atomic Energy Agency, Viedeň
Zodpovedný riešiteľ: prof. Doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Doba riešenia: 1999 –– 2003
Celkové náklady za dané obdobie: cca 3 000 000 Sk

Vypracoval sa technologický a biologický režim pre experimentálne laboratórium SIT technológie (SAV Bratislava) a pre Pilotné laboratórium SIT Veľká Stráž. Spracovali sa podklady pre výrobu modelov chovných zariadení pre Pilotné laboratórium. Pripravovali sa podklady pre zostavenie nového projektu zameraného na SIT, financovaného z prostriedkov Európskej únie. Vypracoval sa časový plán prípravy, produkcie, ožarovania a transportu experimentálneho množstva kukiel Ceratitis capitata zo Slovenska do potenciálnych území aplikácie sterilného hmyzu (Španielsko). Získali sa potrebné súhlasy a povolenia na vykonanie experimentálneho chovu Ceratitis capitata a na transport sterilných kukiel tohto druhu zo Slovenska do krajín EÚ. Vykonali sa prvé experimentálne pokusy s ožarovaním kukiel Ceratitis capitata EB metódou a testovala sa účinnosť takéhoto ožarovania. Sterilizované samce Ceratitis capitata boli hodnotené v parametroch sterilita, životaschopnosť a kompetičná schopnosť.

NSRV ARVI NSRV
tomenu