Dlhodobý efekt znečisteného ovzdušia na lesný ekosystém Vysokých Tatier

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Dlhodobý efekt znečisteného ovzdušia na lesný ekosystém Vysokých Tatier (Západné Karpaty) – reakcia epikutikulárnych voskov v nadväznosti na genetický výskum
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Financovanie: USDA – FS Randor USA, Botanický ústav Poľskej akadémie vied
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Blanka Maňkovská, DrSc.
Doba riešenia: 2003 – 2003
Celkové náklady za dané obdobie: cca 300 000 Sk

Cieľom bolo zhodnotenie vplyvu znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy. Pripravila sa publikácia, ktorá bola uverejnená v Environmental Pollution: Chemical and morphological characteristics of key tree species of the Carpathian Mountains (autori: Blanka Maňkovská, Dr. Barbara Godzik, Dr. Ovidiu Badea, Yuri Shparyk, Pavel Moravčík).

NSRV ARVI NSRV
tomenu